Wij zijn transparent en open wat er gebeurt met het geld dat wordt opgehaald bij de verkoop van de Running 4 Climate T-shirts. Je kunt via deze pagina elk jaar ons financieel jaarverslag downloaden.

Waar wij voor staan met onze stichting:

  • Stichting, geen winstoogmerk, bestuur onbezoldigd.
  • Kosten: organiseren evenementen (reclame, EHBO, vergunningen)
  • Baten: sponsorgeld; inschrijf kosten en verkoop T-shirts.
  • Winst' gaat naar voorraad van nieuwe running 4 climate t-shirts & klimaatdoelen
1 van 2